Leksvik legekontor
Utviklet av
Visma Unique AS
Leksvik og Vanvikan

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor har vi tilrettelagt for sikker elektronisk kommunikasjon med oss via disse sidene.

Leksvik kommune har to legekontor; i Leksvik og Vanvikan.
Henvendelser gjøres på telefon 74 85 53 00 eller 74 85 90 90. Timer og resepter kan også bestilles via denne nettsiden eller på SMS, se her for nærmere informasjon.

Leksvik legekontor: 74 85 53 00
Vanvikan legekontor: 74 85 90 90
Legevakt: 74 85 53 33
Øyeblikkelig hjelp/ambulanse: 113NYHETER

Legekontoret bytter datasystem i oktober.
I den forbindelse ber vi alle som har planlagt å kontakte oss, om å gjøre dette før 14. oktober eller etter 24. oktober. Det gjelder spesielt bestilling av resepter, avtale legetimer, oppfølging og henvisninger, attester o.l. Dette for å sikre at flest mulig data blir med under konverteringen av databasen, eller legges inn etter at den nye databasen er oppe og i stabil drift.


Posten har fått ny innleveringsfrist, og vi må ha blodprøvene klare til postlegging tidligere enn før. Ny frist for blodprøvetaking er kl 13:00. Dette gjelder prøver som skal sendes til sykehuset.


Torgeir Schmidt-Melbye og Eva Folstad deler den samme listen. En vil i all hovedsak få avtale hos dr. Folstad når det bestilles time. Dr. Schmidt-Melbye har kun en dag i uken tilgjengelig for timeavtaler. Det er også viktig å merke seg at verken dr. Folstad eller dr. Schmidt-Melbye har kontordager i Vanvikan.