Leksvik legekontor
Utviklet av
Visma Unique AS
Leksvik og Vanvikan

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor har vi tilrettelagt for sikker elektronisk kommunikasjon med oss via disse sidene.

Leksvik kommune har to legekontor; i Leksvik og Vanvikan.
Henvendelser gjøres på telefon 74 85 53 00 eller 74 85 90 90. Timer og resepter kan også bestilles via denne nettsiden eller på SMS, se her for nærmere informasjon.

Leksvik legekontor: 74 85 53 00
Vanvikan legekontor: 74 85 90 90
Legevakt: 74 85 53 33
Øyeblikkelig hjelp/ambulanse: 113NYHETER

Legekontoret bytter datasystem i oktober.


Dette fører til at legekontoret har et noe redusert tilbud fra 15/10 til 23/10, og er stengt 21/10 og 22/10 grunnet opplæring.

Redusert tilbud medfører at:
- Resepter skrives kun ut på papir, da e-resept ikke vil fungere
- Bestillinger eller endringer vedrørende ordinære legetimer tas ikke imot
- Laboratoriet tar kun prøver i forbindelse med legevakt eller som på andre måter haster
- Skiftestua tar kun undersøkelser i forbindelse med legevakt eller som på andre måter haster

Alle som har planlagt å kontakte oss i midten av oktober, bes om å gjøre dette enten før 14/10 eller etter 23/10. Dette gjelder spesielt for bestilling av resepter, legetimer, attester, avtalte sykemeldinger o.l. Pasienter som har fått beskjed om å ta blodprøver eller andre undersøkelser en uke før legetime, bes om å gjøre dette 2-3 uker før legetimen, fortrinnsvis innen fredag 10/10.
Disse forholdsregler tas for å sikre at mest mulig data inkluderes og bevares uendret under konverteringen av databasen, eller legges inn etter at den nye databasen er i stabil drift.

Legevakt ivaretas selvfølgelig i hele perioden.
------Posten har fått ny innleveringsfrist, og vi må ha blodprøvene klare til postlegging tidligere enn før. Ny frist for blodprøvetaking er kl 13:00. Dette gjelder prøver som skal sendes til sykehuset.


Torgeir Schmidt-Melbye og Eva Folstad deler den samme listen. En vil i all hovedsak få avtale hos dr. Folstad når det bestilles time. Dr. Schmidt-Melbye har kun en dag i uken tilgjengelig for timeavtaler. Det er også viktig å merke seg at verken dr. Folstad eller dr. Schmidt-Melbye har kontordager i Vanvikan.