Leksvik legekontor
Utviklet av
Visma Unique AS
Dagvakt / legevakt

Dagvakt

Hver dag har en av kontorets leger såkalt dagvakt. Denne legen tar imot alle pasienter som trenger legetilsyn samme dag. 

Man kan ikke forvente å få dagvakt-time hos egen fastlege.  

Konsultasjoner hos dagvakt varer i 10-15 minutter.
En konsultasjon hos dagvakt er utelukkende forbeholdt problemstillinger som ikke kan vente, men må tas samme dag. Man kan altså ikke bestille dagvakt-time til en annen dag.Legevakt
Leksvik legekontor deler legevakt med Rissa legekontor, og er fysisk plassert ved Vanvikan legekontor.

Legevakten er ment som et tilbud ved akutte tilstander som krever øyeblikkelig hjelp. Alle henvendelser skal skje pr.telefon. Telefonen vil bli besvart av en offentlig godkjent sykepleier som først vil vurdere din situasjon, og som deretter formidler kontakt med vakthavende lege.

- Ring legevakta ved akutte og alvorlige sykdommer og skader utenom legekontorets kontortid.
- Ring legevakta når du mener sykdom/skade ikke kan vente til legebehandling neste dag.
- Ring legevakta om du er i tvil. Legevakttelefonen er bemannet hele døgnet

NB! Ved svært alvorlige, akutte tilstander, ulykker, forgiftninger etc. kan du kontakte 113 hvor kyndig helsepersonell vil hjelpe deg.